Khuyến mãi 44 dụng cụ làm vườn, nghề mộc vào thứ 2 hàng tuần W2146-01

Felco C12 | 4.990.000,0 Kéo cắt cáp xoắn đường kính 12mm, dài 500mm
Felco 11 | 1.260.000,0 Kéo cắt tỉa cành kiểu cổ điển, đường kính cắt 25mm
Felco 5 | 880.000,0 Kéo cắt cành thông dụng, đk cắt Ø25mm, dài 225mm
Felco 300 | 380.000,0 Kéo cắt chăm tỉa hoa, cây an trái, nho, lan, huệ, mai, đào
Felco 310 | 460.000,0 Kéo cắt tỉa hoa bằng inox, mỏ nhọn dài.
Felco 600 | 560.000,0 Cưa cành cây cầm tay 350mm
Felco 502 | 770.000,0 Dao nhíp bỏ túi 4 thành phần tua vít, nhíp, dao
Felco 980 | 300.000,0 Chai xịt bôi trơn cho kéo cắt cành, cắt cáp
2430.030.00 | 70.000,0 Mũi khoan sắt, đường kính khoan Ø3mm
2430.040.00 | 90.000,0 Mũi khoan sắt, đường kính khoan Ø4mm
2430.050.00 | 110.000,0 Mũi khoan sắt, đường kính khoan Ø5mm
2430.060.00 | 130.000,0 Mũi khoan sắt, đường kính khoan Ø6mm
2430.080.00 | 190.000,0 Mũi khoan sắt, đường kính khoan Ø8mm
3510.011.00 | 80.000,0 Mũi khoan gỗ đuôi cá Ø11mm, có định tâm
3510.013.00 | 85.000,0 Mũi khoan gỗ đuôi cá Ø13mm, có định tâm
3510.015.00 | 90.000,0 Mũi khoan gỗ đuôi cá Ø15mm, có định tâm
3510.017.00 | 95.000,0 Mũi khoan gỗ đuôi cá Ø17mm, có định tâm
3510.019.00 | 95.000,0 Mũi khoan gỗ đuôi cá Ø19mm, có định tâm
1622.035.00 | 850.000,0 Mũi khoét gỗ 35mm, dài 90mm
1775.010.00 | 270.000,0 Mũi doa lỗ gỗ 90° dài 90mm, đường kính phay Ø10mm
1775.013.00 | 280.000,0 Mũi doa lỗ gỗ 90° dài 90mm, đường kính phay Ø13mm
3692.020.00 | 950.000,0 Mũi khoan tháp Ø4-20mm, HSS dài 69mm
1630.050.00 | 860.000,0 Mũi khoét lỗ gỗ kiểu cổ điển, đường kính phay Ø47,63mm
3501.505.00 | 210.000,0 Bộ mũi khoan gỗ mềm 5 cây Ø4-10 mm
1594.020.00 | 140.000,0 Mũi khoan gỗ HSS-G 49mm, đường kính phay Ø2mm
1594.025.00 | 160.000,0 Mũi khoan gỗ Ø2,5mm, HSS-G, dài 57mm
1594.030.00 | 180.000,0 Mũi khoan gỗ Ø3mm, HSS-G, dài 60mm
1594.050.00 | 200.000,0 Mũi khoan gỗ Ø5mm, HSS-G, dài 85mm
1594.060.00 | 220.000,0 Mũi khoan gỗ Ø6mm, HSS-G, dài 92mm
1594.100.00 | 250.000,0 Mũi khoan gỗ Ø10mm, HSS-G, dài 130mm
1594.130.00 | 290.000,0 Mũi khoan gỗ HSS-G 150mm, đường kính phay Ø13mm
1410.306.00 | 280.000,0 Mũi khoan gỗ xoắn ốc Ø6mm, dài 320mm
1410.308.00 | 300.000,0 Mũi khoan gỗ xoắn ốc Ø8mm, dài 320mm
1410.310.00 | 320.000,0 Mũi khoan gỗ xoắn ốc 320mm, đường kính phay Ø10mm
1410.312.00 | 350.000,0 Mũi khoan gỗ xoắn ốc 320mm, đường kính phay Ø12mm
1410.408.00 | 550.000,0 Mũi khoan gỗ xoắn ốc Ø8mm, dài 460mm
1410.410.00 | 620.000,0 Mũi khoan gỗ xoắn ốc Ø10mm, dài 460mm
1410.412.00 | 650.000,0 Mũi khoan gỗ xoắn ốc Ø12mm, dài 460mm
1410.414.00 | 680.000,0 Mũi khoan gỗ xoắn ốc Ø14mm, dài 460mm
1410.418.00 | 700.000,0 Mũi khoan gỗ xoắn ốc 460mm, đường kính phay Ø18mm
TG10 | 250.000,0 Cảo kẹp gỗ chữ F độ mở 100mm, sâu ngàm 50mm
KLI25 | 750.000,0 Vam kẹp gỗ chữ F kẹp siêu nhanh, độ mở 250mm
EZL30-8 | 600.000,0 Kẹp chữ F tự động 300mm, 2 chiều, ngàm sâu 80mm
TG20-2K | 650.000,0 Cảo kẹp gỗ chữ F độ mở 200mm, ngàm sâu 100mm