Thiết bị đo – Máy đo

Đo tất cả mọi thứ

 

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA VOGEL-GERMANY

Thước lá - thước thép

 1. Thước lá - thước thép - inox
 2. Thước đo chu vi, đường kính
 3. Thước cuộn, đo khoảng cách
 4. Thước cuộn quả rọi
 5. Thước thẳng Straight Edge
 6. Thước đo hành trình

Thước cặp - thước đo sâu

 1. Thước cặp cơ khí
 2. Thước cặp cơ khí cỡ lớn
 3. Thước cặp điện tử
 4. Thước cặp cỡ lớn
 5. Thước cặp đặc chủng
 6. Bộ thước cặp
 7. Thước cặp bằng đồng
 8. Thước đo sâu điện tử
 9. Thước đo sâu cơ khí
 10. Phụ kiện cho thước cặp
 11. Bộ thước cặp chuẩn - giám định

Panme trong - Panme ngoài đo lỗ

 1. Panme điện tử đo ngoài
 2. Panme điện tử đo trong
 3. Panme điện tử đặc chủng
 4. Panme cơ khí đo ngoài
 5. Panme cơ khí đo trong
 6. Panme cơ khí đặc chủng
 7. Panme điện tử đo sâu
 8. Panme cơ khí đo sâu
 9. Panme điện tử đo lỗ
 10. Panme cơ khí đo lỗ
 11. Bộ panme
 12. Phụ kiện panme

Đồng hồ so điện từ, cơ khí

 1. Đồng hồ so điện tử - Digital
 2. Đồng hồ so cơ, chỉ thị kim
 3. Phụ kiện đồng hồ so
 4. Đồng hồ cơ đo độ dày vật liệu
 5. Đồng hồ điện tử đo độ dày
 6. Đồng hồ so đặc biệt

Đế từ - Bàn map - Cân điện tử

 1. Đế từ vặn năng
 2. Trục xoay cho đế từ
 3. Bàn map rà chuẩn Granite
 4. Bàn map rà chuẩn Ceramic
 5. Bàn map bằng gang
 6. Mực in dấu
 7. Bộ miếng chuẩn song song
 8. Zero setting divices
 9. Các loại đầu dò, rà chuẩn
 10. Máy đo tốc độ vòng quay
 11. Cân tiểu ly điện tử
 12. Cân kỹ thuật điện tử
 13. Cân phân tích điện tử
 14. Cân treo - Cân móc
 15. Quả cân chuẩn - phụ kiện cân

Eke - Compa - Khối V - khối chuẩn

 1. Compa các loại
 2. Eke - Ê Ke
 3. Thước đo độ, đo góc
 4. Khối V - V block - phụ kiện
 5. Thước đo chiều cao điện tử
 6. Bút làm dấu
 7. Các khối chuẩn song song
 8. Bộ miếng chuẩn góc
 9. Phụ kiện cho khối chuẩn
 10. Limit plug gauge
 11. Setting ring gauge
 12. Dụng cụ kiểm tra ren trong

Thước căn lá - dưỡng đo ren

 1. Thước căn lá - Thước nhét
 2. Dưỡng đo ren - thước đo ren
 3. Thước đo góc nhọn
 4. Thước đo rãnh điện tử
 5. Thước hàn - Đo mối hàn
 6. Bộ chỉ dẫn kỹ thuật ren
 7. Bộ đếm hành trình
 8. Bộ đếm phôi - đếm độ dài
 9. Bộ giám định - kiểm tra góc khuất
 10. Máy đo độ dày lớp phủ
 11. Máy đo độ dày vật liệu
 12. Phụ kiện cho máy đo độ dày
 13. Máy đo độ rung

Stop watch - Đồng hồ đếm

 1. Digital stop watch
 2. Mechanical precision stopwatch

Dụng cụ quang học - đo điện

 1. Dụng cụ quang học
 2. Đèn pin - đèn rọi cơ khí
 3. Ampere kìm - bút thử điện
 4. Đồng hồ đo điện vạn năng
 5. Súng đo nhiệt độ hồng ngoại
 6. Máy đo độ ẩm gỗ - vật liệu
 7. Máy đo độ ồn
 8. Máy đo độ sáng
 9. Máy đo tốc độ gió
 10. Máy kiểm tra độ nhám
 11. Máy đo độ cứng kim loại, cầm tay
 12. Máy đo độ cứng để bàn.
 13. Phụ kiện cho máy đo độ cứng
 14. Búa đo độ cứng bê tông

Thước thuỷ - Thước góc

 1. Thước góc điện tử
 2. Thước thuỷ điện tử
 3. Thước thuỷ không từ tính
 4. Thước thuỷ đế từ

Thước lá - thước thép

 1. Thước lá - thước thép - inox
 2. Thước đo chu vi, đường kính
 3. Thước cuộn, đo khoảng cách
 4. Thước cuộn quả rọi
 5. Thước thẳng Straight Edge
 6. Thước đo hành trình

Thước cặp - thước đo sâu

 1. Thước cặp cơ khí
 2. Thước cặp cơ khí cỡ lớn
 3. Thước cặp điện tử
 4. Thước cặp cỡ lớn
 5. Thước cặp đặc chủng
 6. Bộ thước cặp
 7. Thước cặp bằng đồng
 8. Thước đo sâu điện tử
 9. Thước đo sâu cơ khí
 10. Phụ kiện cho thước cặp
 11. Bộ thước cặp chuẩn - giám định

Panme trong - Panme ngoài đo lỗ

 1. Panme điện tử đo ngoài
 2. Panme điện tử đo trong
 3. Panme điện tử đặc chủng
 4. Panme cơ khí đo ngoài
 5. Panme cơ khí đo trong
 6. Panme cơ khí đặc chủng
 7. Panme điện tử đo sâu
 8. Panme cơ khí đo sâu
 9. Panme điện tử đo lỗ
 10. Panme cơ khí đo lỗ
 11. Bộ panme
 12. Phụ kiện panme

Đồng hồ so điện từ, cơ khí

 1. Đồng hồ so điện tử - Digital
 2. Đồng hồ so cơ, chỉ thị kim
 3. Phụ kiện đồng hồ so
 4. Đồng hồ cơ đo độ dày vật liệu
 5. Đồng hồ điện tử đo độ dày
 6. Đồng hồ so đặc biệt

Đế từ - Bàn map - Cân điện tử

 1. Đế từ vặn năng
 2. Trục xoay cho đế từ
 3. Bàn map rà chuẩn Granite
 4. Bàn map rà chuẩn Ceramic
 5. Bàn map bằng gang
 6. Mực in dấu
 7. Bộ miếng chuẩn song song
 8. Zero setting divices
 9. Các loại đầu dò, rà chuẩn
 10. Máy đo tốc độ vòng quay
 11. Cân tiểu ly điện tử
 12. Cân kỹ thuật điện tử
 13. Cân phân tích điện tử
 14. Cân treo - Cân móc
 15. Quả cân chuẩn - phụ kiện cân

Eke - Compa - Khối V - khối chuẩn

 1. Compa các loại
 2. Eke - Ê Ke
 3. Thước đo độ, đo góc
 4. Khối V - V block - phụ kiện
 5. Thước đo chiều cao điện tử
 6. Bút làm dấu
 7. Các khối chuẩn song song
 8. Bộ miếng chuẩn góc
 9. Phụ kiện cho khối chuẩn
 10. Limit plug gauge
 11. Setting ring gauge
 12. Dụng cụ kiểm tra ren trong

Thước căn lá - dưỡng đo ren

 1. Thước căn lá - Thước nhét
 2. Dưỡng đo ren - thước đo ren
 3. Thước đo góc nhọn
 4. Thước đo rãnh điện tử
 5. Thước hàn - Đo mối hàn
 6. Bộ chỉ dẫn kỹ thuật ren
 7. Bộ đếm hành trình
 8. Bộ đếm phôi - đếm độ dài
 9. Bộ giám định - kiểm tra góc khuất
 10. Máy đo độ dày lớp phủ
 11. Máy đo độ dày vật liệu
 12. Phụ kiện cho máy đo độ dày
 13. Máy đo độ rung

Stop watch - Đồng hồ đếm

 1. Digital stop watch
 2. Mechanical precision stopwatch

Dụng cụ quang học - đo điện

 1. Dụng cụ quang học
 2. Đèn pin - đèn rọi cơ khí
 3. Ampere kìm - bút thử điện
 4. Đồng hồ đo điện vạn năng
 5. Súng đo nhiệt độ hồng ngoại
 6. Máy đo độ ẩm gỗ - vật liệu
 7. Máy đo độ ồn
 8. Máy đo độ sáng
 9. Máy đo tốc độ gió
 10. Máy kiểm tra độ nhám
 11. Máy đo độ cứng kim loại, cầm tay
 12. Máy đo độ cứng để bàn.
 13. Phụ kiện cho máy đo độ cứng
 14. Búa đo độ cứng bê tông

Thước thuỷ - Thước góc

 1. Thước góc điện tử
 2. Thước thuỷ điện tử
 3. Thước thuỷ không từ tính
 4. Thước thuỷ đế từ

 

DANH SÁCH SẢN PHẨM

1. Máy laser xây dựng

- Máy laser xây dựng FL69

- Máy laser cân bằng FL66

- Máy cân bằng laser FL40-2 SP

- Máy quét laser GEO3X

- Máy cân bằng laser GEO5X

- Máy chiếu tia laser FL40-2

- Máy bắn tia laser FL40-3HP

- Máy quét tia laser FL40-4

- Máy thuỷ bình laser FL45HP

- Máy cân mực laser FL55Plus

- Máy thuỷ chuẩn laser FL65

- Máy laser xây dựng FL70

- Máy định vị laser FL1000

- Nivo laser Multi-Pointer

- Máy cân bằng laser 360 Liner

- Máy cân bằng tia laser 360 LinerPoint

- Máy quét laser CrossPointer5

- Máy tia laser DuoCrossPointer3

2. Máy đo khoảng cách

- Thước đo GEODist40

- Thước đo chiều dài D110

- Máy đo khoảng cách laser D510

- Máy đo laser cầm tay D410

- Máy đo khoảng cách GEODist

- Thước đo laser Ecodist Pro

- Thước đo chiều cao Ecodist Plus

- Máy đo khoảng cách laser D5

- Máy đo khoảng cách cầm tay X310

- Thước laser D210

- Máy đo laser D2

- Thước đo chiều dài EL200

3. Thước thuỷ

- Thước thuỷ điện tử S-Digit Multi

- Máy đo góc nghiêng Multi-Digit Pro

- Thước thuỷ S-Digit 60

- Ke vuông Square Liner II

- Thước thuỷ nivo S-Digit 120WL

- Thước đo điện tử S-Digit 60WL

- Máy đo độ nghiêng S-Digit mini

- Thước thuỷ laser Torpedo

- Thước đo độ nghiêng EL168

4. Máy đo nhiệt độ

- Súng bắn nhiệt độ TM-301

- Máy đo nhiệt độ FIRT1000Data

- Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FIRT1600Data

- Súng đo nhiệt độ FIRT1000

- Máy đo nhiệt độ hồng ngoại FIRT800

- Súng đo nhiệt độ từ xa FIRT550

- Thiết bị đo nhiệt độ FT1300-2

- Dụng cụ đo nhiệt độ FT1300-1

- Nhiệt kế điện tử FT1000

5. Máy đo độ ẩm

- Nhiệt ẩm kế TM-182

- Đồng hồ đo độ ẩm TM-183P

- Máy đo độ ẩm không khí TM-305U

- Nhiệt kế đo nhiệt độ phòng TM-306U

- Máy đo độ ẩm FHT70

- Thiết bị đo độ ẩm FHT100

- Máy đo nhiệt độ độ ẩm FHT60

- Máy đo độ ẩm siêu âm FFM100

6. Máy đo tốc độ gió

- Máy đo tốc độ gió FTA1

- Thiết bị đo tốc độ gió TM-414

- Thiết bị đo gió TM-404

- Máy đo lưu lượng gió TM-413

- Thiết bị đo lưu lượng gió TM-403

- Máy đo vận tốc gió TM-412

- Máy đo gió cầm tay TM-402

- Thiết bị đo gió cầm tay TM-4001

- Máy đo gió TM-4002

7. Máy đo độ dày lớp phủ

- Máy đo độ dày sơn PTG-3550

- Máy đo độ dày lớp phủ FCT1

8. Máy đo cường độ ánh sáng

- Máy đo ánh sáng mini TM-720

- Thiết bị đo sáng TM-205

- Thiết bị đo cường độ ánh sáng TM-204

- Máy đo độ sáng TM-201L

- Máy đo sáng TM-201

- Thiết bị đo ánh sáng TM-202

- Máy đo sáng TM-203

- Máy đo ánh sáng lux kế TM-209

- Máy đo ánh sáng TM-209M

- Máy đo cường độ ánh sáng FLM400

9. Máy đo độ ồn

- Thiết bị đo độ ồn TM-103

- Máy đo tiếng ồn TM-101

- Máy đo âm thanh TM-102

- Máy đo độ ồn FSM130+

- Máy đo tiếng ồn FSM130

10. Máy nội soi công nghiệp

- Máy nội soi công nghiệp FVE150

- Máy nội soi bình gas FVE100

11. Thiết bị báo rò rỉ gas

- Thiết bị báo rò rỉ gas FGD1

12. Thước đo góc

- Thước đo góc điện tử A-Digit 50

- Thước đo góc A-Digit 75

13. Máy đo độ ẩm gỗ, bê tông

- Máy đo độ ẩm FHM20

- Máy đo độ ẩm gỗ FHM10

- Máy đo độ ẩm bê tông 590

14. Máy đo độ dày

- Máy đo độ dày siêu âm UTG-3000

- Máy đo độ dày UTG-1500

- Máy đo độ dày vật liệu UTG-2800

- Máy đo độ dày kim loại Multigauge 5600

15. Máy đo năng lượng mặt trời

- Máy đo năng lượng mặt trời TM-207

- Máy đo bức xạ mặt trời TM-206

16. Máy đo độ cứng

- Máy đo độ cứng cao su PHT-960

- Máy đo độ cứng nhựa PHT-980

17. Thiết bị đo điện

- Đồng hồ đo điện đa năng TM-87

- Đồng hồ đo dòng điện TM-3011

- Đồng hồ đo điện vạn năng TM-86

- Đồng hồ đo thứ tự pha TM-601N

- Đồng hồ đo công suất TM-1017

- Đồng hồ đo dòng TM-12E

- Thiết bị đo dòng điện TM-13E

- Đồng hồ đa năng TM-28E

- Đồng hồ vạn năng số TM-27E

- Đồng hồ đo điện áp TM-2011

- Ampe kìm TM-3013

- Đồng hồ đo vạn năng TM-81

- Đồng hồ vạn năng TM-88

- Đồng hồ vạn năng điện tử TM-82

- Máy đo điện trở TM-508A

18. Máy đo tốc độ vòng quay

- Máy đo tốc độ vòng quay TM-4100

19. Máy đo nghiêng, góc

20. Máy đo đa năng

- Máy đo đa năng FMM5

21. Máy đo khí

- Máy đo khí CO

22. Máy đo điện từ trường

- Máy đo điện từ trường TM-192D

23. Máy thông tầng

- Máy thông tầng FLP100

- Máy thông tầng laser Duo-Pointer

24. Máy thuỷ bình

- Máy thuỷ bình FAL

- Máy thuỷ chuẩn No.10

 

DANH SÁCH SẢN PHẨM

1. Máy laser xây dựng

- Máy laser xây dựng FL69

- Máy laser cân bằng FL66

- Máy cân bằng laser FL40-2 SP

- Máy quét laser GEO3X

- Máy cân bằng laser GEO5X

- Máy chiếu tia laser FL40-2

- Máy bắn tia laser FL40-3HP

- Máy quét tia laser FL40-4

- Máy thuỷ bình laser FL45HP

- Máy cân mực laser FL55Plus

- Máy thuỷ chuẩn laser FL65

- Máy laser xây dựng FL70

- Máy định vị laser FL1000

- Nivo laser Multi-Pointer

- Máy cân bằng laser 360 Liner

- Máy cân bằng tia laser 360 LinerPoint

- Máy quét laser CrossPointer5

- Máy tia laser DuoCrossPointer3

2. Máy đo khoảng cách

- Thước đo GEODist40

- Thước đo chiều dài D110

- Máy đo khoảng cách laser D510

- Máy đo laser cầm tay D410

- Máy đo khoảng cách GEODist

- Thước đo laser Ecodist Pro

- Thước đo chiều cao Ecodist Plus

- Máy đo khoảng cách laser D5

- Máy đo khoảng cách cầm tay X310

- Thước laser D210

- Máy đo laser D2

- Thước đo chiều dài EL200

3. Thước thuỷ

- Thước thuỷ điện tử S-Digit Multi

- Máy đo góc nghiêng Multi-Digit Pro

- Thước thuỷ S-Digit 60

- Ke vuông Square Liner II

- Thước thuỷ nivo S-Digit 120WL

- Thước đo điện tử S-Digit 60WL

- Máy đo độ nghiêng S-Digit mini

- Thước thuỷ laser Torpedo

- Thước đo độ nghiêng EL168

4. Máy đo nhiệt độ

- Súng bắn nhiệt độ TM-301

- Máy đo nhiệt độ FIRT1000Data

- Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FIRT1600Data

- Súng đo nhiệt độ FIRT1000

- Máy đo nhiệt độ hồng ngoại FIRT800

- Súng đo nhiệt độ từ xa FIRT550

- Thiết bị đo nhiệt độ FT1300-2

- Dụng cụ đo nhiệt độ FT1300-1

- Nhiệt kế điện tử FT1000

5. Máy đo độ ẩm

- Nhiệt ẩm kế TM-182

- Đồng hồ đo độ ẩm TM-183P

- Máy đo độ ẩm không khí TM-305U

- Nhiệt kế đo nhiệt độ phòng TM-306U

- Máy đo độ ẩm FHT70

- Thiết bị đo độ ẩm FHT100

- Máy đo nhiệt độ độ ẩm FHT60

- Máy đo độ ẩm siêu âm FFM100

6. Máy đo tốc độ gió

- Máy đo tốc độ gió FTA1

- Thiết bị đo tốc độ gió TM-414

- Thiết bị đo gió TM-404

- Máy đo lưu lượng gió TM-413

- Thiết bị đo lưu lượng gió TM-403

- Máy đo vận tốc gió TM-412

- Máy đo gió cầm tay TM-402

- Thiết bị đo gió cầm tay TM-4001

- Máy đo gió TM-4002

7. Máy đo độ dày lớp phủ

- Máy đo độ dày sơn PTG-3550

- Máy đo độ dày lớp phủ FCT1

8. Máy đo cường độ ánh sáng

- Máy đo ánh sáng mini TM-720

- Thiết bị đo sáng TM-205

- Thiết bị đo cường độ ánh sáng TM-204

- Máy đo độ sáng TM-201L

- Máy đo sáng TM-201

- Thiết bị đo ánh sáng TM-202

- Máy đo sáng TM-203

- Máy đo ánh sáng lux kế TM-209

- Máy đo ánh sáng TM-209M

- Máy đo cường độ ánh sáng FLM400

9. Máy đo độ ồn

- Thiết bị đo độ ồn TM-103

- Máy đo tiếng ồn TM-101

- Máy đo âm thanh TM-102

- Máy đo độ ồn FSM130+

- Máy đo tiếng ồn FSM130

10. Máy nội soi công nghiệp

- Máy nội soi công nghiệp FVE150

- Máy nội soi bình gas FVE100

11. Thiết bị báo rò rỉ gas

- Thiết bị báo rò rỉ gas FGD1

12. Thước đo góc

- Thước đo góc điện tử A-Digit 50

- Thước đo góc A-Digit 75

13. Máy đo độ ẩm gỗ, bê tông

- Máy đo độ ẩm FHM20

- Máy đo độ ẩm gỗ FHM10

- Máy đo độ ẩm bê tông 590

14. Máy đo độ dày

- Máy đo độ dày siêu âm UTG-3000

- Máy đo độ dày UTG-1500

- Máy đo độ dày vật liệu UTG-2800

- Máy đo độ dày kim loại Multigauge 5600

15. Máy đo năng lượng mặt trời

- Máy đo năng lượng mặt trời TM-207

- Máy đo bức xạ mặt trời TM-206

16. Máy đo độ cứng

- Máy đo độ cứng cao su PHT-960

- Máy đo độ cứng nhựa PHT-980

17. Thiết bị đo điện

- Đồng hồ đo điện đa năng TM-87

- Đồng hồ đo dòng điện TM-3011

- Đồng hồ đo điện vạn năng TM-86

- Đồng hồ đo thứ tự pha TM-601N

- Đồng hồ đo công suất TM-1017

- Đồng hồ đo dòng TM-12E

- Thiết bị đo dòng điện TM-13E

- Đồng hồ đa năng TM-28E

- Đồng hồ vạn năng số TM-27E

- Đồng hồ đo điện áp TM-2011

- Ampe kìm TM-3013

- Đồng hồ đo vạn năng TM-81

- Đồng hồ vạn năng TM-88

- Đồng hồ vạn năng điện tử TM-82

- Máy đo điện trở TM-508A

18. Máy đo tốc độ vòng quay

- Máy đo tốc độ vòng quay TM-4100

19. Máy đo nghiêng, góc

20. Máy đo đa năng

- Máy đo đa năng FMM5

21. Máy đo khí

- Máy đo khí CO

22. Máy đo điện từ trường

- Máy đo điện từ trường TM-192D

23. Máy thông tầng

- Máy thông tầng FLP100

- Máy thông tầng laser Duo-Pointer

24. Máy thuỷ bình

- Máy thuỷ bình FAL

- Máy thuỷ chuẩn No.10

 

DANH SÁCH SẢN PHẨM

1. Máy laser xây dựng

- Máy laser xây dựng FL69

- Máy laser cân bằng FL66

- Máy cân bằng laser FL40-2 SP

- Máy quét laser GEO3X

- Máy cân bằng laser GEO5X

- Máy chiếu tia laser FL40-2

- Máy bắn tia laser FL40-3HP

- Máy quét tia laser FL40-4

- Máy thuỷ bình laser FL45HP

- Máy cân mực laser FL55Plus

- Máy thuỷ chuẩn laser FL65

- Máy laser xây dựng FL70

- Máy định vị laser FL1000

- Nivo laser Multi-Pointer

- Máy cân bằng laser 360 Liner

- Máy cân bằng tia laser 360 LinerPoint

- Máy quét laser CrossPointer5

- Máy tia laser DuoCrossPointer3

2. Máy đo khoảng cách

- Thước đo GEODist40

- Thước đo chiều dài D110

- Máy đo khoảng cách laser D510

- Máy đo laser cầm tay D410

- Máy đo khoảng cách GEODist

- Thước đo laser Ecodist Pro

- Thước đo chiều cao Ecodist Plus

- Máy đo khoảng cách laser D5

- Máy đo khoảng cách cầm tay X310

- Thước laser D210

- Máy đo laser D2

- Thước đo chiều dài EL200

3. Thước thuỷ

- Thước thuỷ điện tử S-Digit Multi

- Máy đo góc nghiêng Multi-Digit Pro

- Thước thuỷ S-Digit 60

- Ke vuông Square Liner II

- Thước thuỷ nivo S-Digit 120WL

- Thước đo điện tử S-Digit 60WL

- Máy đo độ nghiêng S-Digit mini

- Thước thuỷ laser Torpedo

- Thước đo độ nghiêng EL168

4. Máy đo nhiệt độ

- Súng bắn nhiệt độ TM-301

- Máy đo nhiệt độ FIRT1000Data

- Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FIRT1600Data

- Súng đo nhiệt độ FIRT1000

- Máy đo nhiệt độ hồng ngoại FIRT800

- Súng đo nhiệt độ từ xa FIRT550

- Thiết bị đo nhiệt độ FT1300-2

- Dụng cụ đo nhiệt độ FT1300-1

- Nhiệt kế điện tử FT1000

5. Máy đo độ ẩm

- Nhiệt ẩm kế TM-182

- Đồng hồ đo độ ẩm TM-183P

- Máy đo độ ẩm không khí TM-305U

- Nhiệt kế đo nhiệt độ phòng TM-306U

- Máy đo độ ẩm FHT70

- Thiết bị đo độ ẩm FHT100

- Máy đo nhiệt độ độ ẩm FHT60

- Máy đo độ ẩm siêu âm FFM100

6. Máy đo tốc độ gió

- Máy đo tốc độ gió FTA1

- Thiết bị đo tốc độ gió TM-414

- Thiết bị đo gió TM-404

- Máy đo lưu lượng gió TM-413

- Thiết bị đo lưu lượng gió TM-403

- Máy đo vận tốc gió TM-412

- Máy đo gió cầm tay TM-402

- Thiết bị đo gió cầm tay TM-4001

- Máy đo gió TM-4002

7. Máy đo độ dày lớp phủ

- Máy đo độ dày sơn PTG-3550

- Máy đo độ dày lớp phủ FCT1

8. Máy đo cường độ ánh sáng

- Máy đo ánh sáng mini TM-720

- Thiết bị đo sáng TM-205

- Thiết bị đo cường độ ánh sáng TM-204

- Máy đo độ sáng TM-201L

- Máy đo sáng TM-201

- Thiết bị đo ánh sáng TM-202

- Máy đo sáng TM-203

- Máy đo ánh sáng lux kế TM-209

- Máy đo ánh sáng TM-209M

- Máy đo cường độ ánh sáng FLM400

9. Máy đo độ ồn

- Thiết bị đo độ ồn TM-103

- Máy đo tiếng ồn TM-101

- Máy đo âm thanh TM-102

- Máy đo độ ồn FSM130+

- Máy đo tiếng ồn FSM130

10. Máy nội soi công nghiệp

- Máy nội soi công nghiệp FVE150

- Máy nội soi bình gas FVE100

11. Thiết bị báo rò rỉ gas

- Thiết bị báo rò rỉ gas FGD1

12. Thước đo góc

- Thước đo góc điện tử A-Digit 50

- Thước đo góc A-Digit 75

13. Máy đo độ ẩm gỗ, bê tông

- Máy đo độ ẩm FHM20

- Máy đo độ ẩm gỗ FHM10

- Máy đo độ ẩm bê tông 590

14. Máy đo độ dày

- Máy đo độ dày siêu âm UTG-3000

- Máy đo độ dày UTG-1500

- Máy đo độ dày vật liệu UTG-2800

- Máy đo độ dày kim loại Multigauge 5600

15. Máy đo năng lượng mặt trời

- Máy đo năng lượng mặt trời TM-207

- Máy đo bức xạ mặt trời TM-206

16. Máy đo độ cứng

- Máy đo độ cứng cao su PHT-960

- Máy đo độ cứng nhựa PHT-980

17. Thiết bị đo điện

- Đồng hồ đo điện đa năng TM-87

- Đồng hồ đo dòng điện TM-3011

- Đồng hồ đo điện vạn năng TM-86

- Đồng hồ đo thứ tự pha TM-601N

- Đồng hồ đo công suất TM-1017

- Đồng hồ đo dòng TM-12E

- Thiết bị đo dòng điện TM-13E

- Đồng hồ đa năng TM-28E

- Đồng hồ vạn năng số TM-27E

- Đồng hồ đo điện áp TM-2011

- Ampe kìm TM-3013

- Đồng hồ đo vạn năng TM-81

- Đồng hồ vạn năng TM-88

- Đồng hồ vạn năng điện tử TM-82

- Máy đo điện trở TM-508A

18. Máy đo tốc độ vòng quay

- Máy đo tốc độ vòng quay TM-4100

19. Máy đo nghiêng, góc

20. Máy đo đa năng

- Máy đo đa năng FMM5

21. Máy đo khí

- Máy đo khí CO

22. Máy đo điện từ trường

- Máy đo điện từ trường TM-192D

23. Máy thông tầng

- Máy thông tầng FLP100

- Máy thông tầng laser Duo-Pointer

24. Máy thuỷ bình

- Máy thuỷ bình FAL

- Máy thuỷ chuẩn No.10

 

DANH SÁCH SẢN PHẨM

1. Máy laser xây dựng

- Máy laser xây dựng FL69

- Máy laser cân bằng FL66

- Máy cân bằng laser FL40-2 SP

- Máy quét laser GEO3X

- Máy cân bằng laser GEO5X

- Máy chiếu tia laser FL40-2

- Máy bắn tia laser FL40-3HP

- Máy quét tia laser FL40-4

- Máy thuỷ bình laser FL45HP

- Máy cân mực laser FL55Plus

- Máy thuỷ chuẩn laser FL65

- Máy laser xây dựng FL70

- Máy định vị laser FL1000

- Nivo laser Multi-Pointer

- Máy cân bằng laser 360 Liner

- Máy cân bằng tia laser 360 LinerPoint

- Máy quét laser CrossPointer5

- Máy tia laser DuoCrossPointer3

2. Máy đo khoảng cách

- Thước đo GEODist40

- Thước đo chiều dài D110

- Máy đo khoảng cách laser D510

- Máy đo laser cầm tay D410

- Máy đo khoảng cách GEODist

- Thước đo laser Ecodist Pro

- Thước đo chiều cao Ecodist Plus

- Máy đo khoảng cách laser D5

- Máy đo khoảng cách cầm tay X310

- Thước laser D210

- Máy đo laser D2

- Thước đo chiều dài EL200

3. Thước thuỷ

- Thước thuỷ điện tử S-Digit Multi

- Máy đo góc nghiêng Multi-Digit Pro

- Thước thuỷ S-Digit 60

- Ke vuông Square Liner II

- Thước thuỷ nivo S-Digit 120WL

- Thước đo điện tử S-Digit 60WL

- Máy đo độ nghiêng S-Digit mini

- Thước thuỷ laser Torpedo

- Thước đo độ nghiêng EL168

4. Máy đo nhiệt độ

- Súng bắn nhiệt độ TM-301

- Máy đo nhiệt độ FIRT1000Data

- Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FIRT1600Data

- Súng đo nhiệt độ FIRT1000

- Máy đo nhiệt độ hồng ngoại FIRT800

- Súng đo nhiệt độ từ xa FIRT550

- Thiết bị đo nhiệt độ FT1300-2

- Dụng cụ đo nhiệt độ FT1300-1

- Nhiệt kế điện tử FT1000

5. Máy đo độ ẩm

- Nhiệt ẩm kế TM-182

- Đồng hồ đo độ ẩm TM-183P

- Máy đo độ ẩm không khí TM-305U

- Nhiệt kế đo nhiệt độ phòng TM-306U

- Máy đo độ ẩm FHT70

- Thiết bị đo độ ẩm FHT100

- Máy đo nhiệt độ độ ẩm FHT60

- Máy đo độ ẩm siêu âm FFM100

6. Máy đo tốc độ gió

- Máy đo tốc độ gió FTA1

- Thiết bị đo tốc độ gió TM-414

- Thiết bị đo gió TM-404

- Máy đo lưu lượng gió TM-413

- Thiết bị đo lưu lượng gió TM-403

- Máy đo vận tốc gió TM-412

- Máy đo gió cầm tay TM-402

- Thiết bị đo gió cầm tay TM-4001

- Máy đo gió TM-4002

7. Máy đo độ dày lớp phủ

- Máy đo độ dày sơn PTG-3550

- Máy đo độ dày lớp phủ FCT1

8. Máy đo cường độ ánh sáng

- Máy đo ánh sáng mini TM-720

- Thiết bị đo sáng TM-205

- Thiết bị đo cường độ ánh sáng TM-204

- Máy đo độ sáng TM-201L

- Máy đo sáng TM-201

- Thiết bị đo ánh sáng TM-202

- Máy đo sáng TM-203

- Máy đo ánh sáng lux kế TM-209

- Máy đo ánh sáng TM-209M

- Máy đo cường độ ánh sáng FLM400

9. Máy đo độ ồn

- Thiết bị đo độ ồn TM-103

- Máy đo tiếng ồn TM-101

- Máy đo âm thanh TM-102

- Máy đo độ ồn FSM130+

- Máy đo tiếng ồn FSM130

10. Máy nội soi công nghiệp

- Máy nội soi công nghiệp FVE150

- Máy nội soi bình gas FVE100

11. Thiết bị báo rò rỉ gas

- Thiết bị báo rò rỉ gas FGD1

12. Thước đo góc

- Thước đo góc điện tử A-Digit 50

- Thước đo góc A-Digit 75

13. Máy đo độ ẩm gỗ, bê tông

- Máy đo độ ẩm FHM20

- Máy đo độ ẩm gỗ FHM10

- Máy đo độ ẩm bê tông 590

14. Máy đo độ dày

- Máy đo độ dày siêu âm UTG-3000

- Máy đo độ dày UTG-1500

- Máy đo độ dày vật liệu UTG-2800

- Máy đo độ dày kim loại Multigauge 5600

15. Máy đo năng lượng mặt trời

- Máy đo năng lượng mặt trời TM-207

- Máy đo bức xạ mặt trời TM-206

16. Máy đo độ cứng

- Máy đo độ cứng cao su PHT-960

- Máy đo độ cứng nhựa PHT-980

17. Thiết bị đo điện

- Đồng hồ đo điện đa năng TM-87

- Đồng hồ đo dòng điện TM-3011

- Đồng hồ đo điện vạn năng TM-86

- Đồng hồ đo thứ tự pha TM-601N

- Đồng hồ đo công suất TM-1017

- Đồng hồ đo dòng TM-12E

- Thiết bị đo dòng điện TM-13E

- Đồng hồ đa năng TM-28E

- Đồng hồ vạn năng số TM-27E

- Đồng hồ đo điện áp TM-2011

- Ampe kìm TM-3013

- Đồng hồ đo vạn năng TM-81

- Đồng hồ vạn năng TM-88

- Đồng hồ vạn năng điện tử TM-82

- Máy đo điện trở TM-508A

18. Máy đo tốc độ vòng quay

- Máy đo tốc độ vòng quay TM-4100

19. Máy đo nghiêng, góc

20. Máy đo đa năng

- Máy đo đa năng FMM5

21. Máy đo khí

- Máy đo khí CO

22. Máy đo điện từ trường

- Máy đo điện từ trường TM-192D

23. Máy thông tầng

- Máy thông tầng FLP100

- Máy thông tầng laser Duo-Pointer

24. Máy thuỷ bình

- Máy thuỷ bình FAL

- Máy thuỷ chuẩn No.10

 

DANH SÁCH SẢN PHẨM

1. Máy laser xây dựng

- Máy laser xây dựng FL69

- Máy laser cân bằng FL66

- Máy cân bằng laser FL40-2 SP

- Máy quét laser GEO3X

- Máy cân bằng laser GEO5X

- Máy chiếu tia laser FL40-2

- Máy bắn tia laser FL40-3HP

- Máy quét tia laser FL40-4

- Máy thuỷ bình laser FL45HP

- Máy cân mực laser FL55Plus

- Máy thuỷ chuẩn laser FL65

- Máy laser xây dựng FL70

- Máy định vị laser FL1000

- Nivo laser Multi-Pointer

- Máy cân bằng laser 360 Liner

- Máy cân bằng tia laser 360 LinerPoint

- Máy quét laser CrossPointer5

- Máy tia laser DuoCrossPointer3

2. Máy đo khoảng cách

- Thước đo GEODist40

- Thước đo chiều dài D110

- Máy đo khoảng cách laser D510

- Máy đo laser cầm tay D410

- Máy đo khoảng cách GEODist

- Thước đo laser Ecodist Pro

- Thước đo chiều cao Ecodist Plus

- Máy đo khoảng cách laser D5

- Máy đo khoảng cách cầm tay X310

- Thước laser D210

- Máy đo laser D2

- Thước đo chiều dài EL200

3. Thước thuỷ

- Thước thuỷ điện tử S-Digit Multi

- Máy đo góc nghiêng Multi-Digit Pro

- Thước thuỷ S-Digit 60

- Ke vuông Square Liner II

- Thước thuỷ nivo S-Digit 120WL

- Thước đo điện tử S-Digit 60WL

- Máy đo độ nghiêng S-Digit mini

- Thước thuỷ laser Torpedo

- Thước đo độ nghiêng EL168

4. Máy đo nhiệt độ

- Súng bắn nhiệt độ TM-301

- Máy đo nhiệt độ FIRT1000Data

- Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FIRT1600Data

- Súng đo nhiệt độ FIRT1000

- Máy đo nhiệt độ hồng ngoại FIRT800

- Súng đo nhiệt độ từ xa FIRT550

- Thiết bị đo nhiệt độ FT1300-2

- Dụng cụ đo nhiệt độ FT1300-1

- Nhiệt kế điện tử FT1000

5. Máy đo độ ẩm

- Nhiệt ẩm kế TM-182

- Đồng hồ đo độ ẩm TM-183P

- Máy đo độ ẩm không khí TM-305U

- Nhiệt kế đo nhiệt độ phòng TM-306U

- Máy đo độ ẩm FHT70

- Thiết bị đo độ ẩm FHT100

- Máy đo nhiệt độ độ ẩm FHT60

- Máy đo độ ẩm siêu âm FFM100

6. Máy đo tốc độ gió

- Máy đo tốc độ gió FTA1

- Thiết bị đo tốc độ gió TM-414

- Thiết bị đo gió TM-404

- Máy đo lưu lượng gió TM-413

- Thiết bị đo lưu lượng gió TM-403

- Máy đo vận tốc gió TM-412

- Máy đo gió cầm tay TM-402

- Thiết bị đo gió cầm tay TM-4001

- Máy đo gió TM-4002

7. Máy đo độ dày lớp phủ

- Máy đo độ dày sơn PTG-3550

- Máy đo độ dày lớp phủ FCT1

8. Máy đo cường độ ánh sáng

- Máy đo ánh sáng mini TM-720

- Thiết bị đo sáng TM-205

- Thiết bị đo cường độ ánh sáng TM-204

- Máy đo độ sáng TM-201L

- Máy đo sáng TM-201

- Thiết bị đo ánh sáng TM-202

- Máy đo sáng TM-203

- Máy đo ánh sáng lux kế TM-209

- Máy đo ánh sáng TM-209M

- Máy đo cường độ ánh sáng FLM400

9. Máy đo độ ồn

- Thiết bị đo độ ồn TM-103

- Máy đo tiếng ồn TM-101

- Máy đo âm thanh TM-102

- Máy đo độ ồn FSM130+

- Máy đo tiếng ồn FSM130

10. Máy nội soi công nghiệp

- Máy nội soi công nghiệp FVE150

- Máy nội soi bình gas FVE100

11. Thiết bị báo rò rỉ gas

- Thiết bị báo rò rỉ gas FGD1

12. Thước đo góc

- Thước đo góc điện tử A-Digit 50

- Thước đo góc A-Digit 75

13. Máy đo độ ẩm gỗ, bê tông

- Máy đo độ ẩm FHM20

- Máy đo độ ẩm gỗ FHM10

- Máy đo độ ẩm bê tông 590

14. Máy đo độ dày

- Máy đo độ dày siêu âm UTG-3000

- Máy đo độ dày UTG-1500

- Máy đo độ dày vật liệu UTG-2800

- Máy đo độ dày kim loại Multigauge 5600

15. Máy đo năng lượng mặt trời

- Máy đo năng lượng mặt trời TM-207

- Máy đo bức xạ mặt trời TM-206

16. Máy đo độ cứng

- Máy đo độ cứng cao su PHT-960

- Máy đo độ cứng nhựa PHT-980

17. Thiết bị đo điện

- Đồng hồ đo điện đa năng TM-87

- Đồng hồ đo dòng điện TM-3011

- Đồng hồ đo điện vạn năng TM-86

- Đồng hồ đo thứ tự pha TM-601N

- Đồng hồ đo công suất TM-1017

- Đồng hồ đo dòng TM-12E

- Thiết bị đo dòng điện TM-13E

- Đồng hồ đa năng TM-28E

- Đồng hồ vạn năng số TM-27E

- Đồng hồ đo điện áp TM-2011

- Ampe kìm TM-3013

- Đồng hồ đo vạn năng TM-81

- Đồng hồ vạn năng TM-88

- Đồng hồ vạn năng điện tử TM-82

- Máy đo điện trở TM-508A

18. Máy đo tốc độ vòng quay

- Máy đo tốc độ vòng quay TM-4100

19. Máy đo nghiêng, góc

20. Máy đo đa năng

- Máy đo đa năng FMM5

21. Máy đo khí

- Máy đo khí CO

22. Máy đo điện từ trường

- Máy đo điện từ trường TM-192D

23. Máy thông tầng

- Máy thông tầng FLP100

- Máy thông tầng laser Duo-Pointer

24. Máy thuỷ bình

- Máy thuỷ bình FAL

- Máy thuỷ chuẩn No.10

 

DANH SÁCH SẢN PHẨM

1. Máy laser xây dựng

- Máy laser xây dựng FL69

- Máy laser cân bằng FL66

- Máy cân bằng laser FL40-2 SP

- Máy quét laser GEO3X

- Máy cân bằng laser GEO5X

- Máy chiếu tia laser FL40-2

- Máy bắn tia laser FL40-3HP

- Máy quét tia laser FL40-4

- Máy thuỷ bình laser FL45HP

- Máy cân mực laser FL55Plus

- Máy thuỷ chuẩn laser FL65

- Máy laser xây dựng FL70

- Máy định vị laser FL1000

- Nivo laser Multi-Pointer

- Máy cân bằng laser 360 Liner

- Máy cân bằng tia laser 360 LinerPoint

- Máy quét laser CrossPointer5

- Máy tia laser DuoCrossPointer3

2. Máy đo khoảng cách

- Thước đo GEODist40

- Thước đo chiều dài D110

- Máy đo khoảng cách laser D510

- Máy đo laser cầm tay D410

- Máy đo khoảng cách GEODist

- Thước đo laser Ecodist Pro

- Thước đo chiều cao Ecodist Plus

- Máy đo khoảng cách laser D5

- Máy đo khoảng cách cầm tay X310

- Thước laser D210

- Máy đo laser D2

- Thước đo chiều dài EL200

3. Thước thuỷ

- Thước thuỷ điện tử S-Digit Multi

- Máy đo góc nghiêng Multi-Digit Pro

- Thước thuỷ S-Digit 60

- Ke vuông Square Liner II

- Thước thuỷ nivo S-Digit 120WL

- Thước đo điện tử S-Digit 60WL

- Máy đo độ nghiêng S-Digit mini

- Thước thuỷ laser Torpedo

- Thước đo độ nghiêng EL168

4. Máy đo nhiệt độ

- Súng bắn nhiệt độ TM-301

- Máy đo nhiệt độ FIRT1000Data

- Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FIRT1600Data

- Súng đo nhiệt độ FIRT1000

- Máy đo nhiệt độ hồng ngoại FIRT800

- Súng đo nhiệt độ từ xa FIRT550

- Thiết bị đo nhiệt độ FT1300-2

- Dụng cụ đo nhiệt độ FT1300-1

- Nhiệt kế điện tử FT1000

5. Máy đo độ ẩm

- Nhiệt ẩm kế TM-182

- Đồng hồ đo độ ẩm TM-183P

- Máy đo độ ẩm không khí TM-305U

- Nhiệt kế đo nhiệt độ phòng TM-306U

- Máy đo độ ẩm FHT70

- Thiết bị đo độ ẩm FHT100

- Máy đo nhiệt độ độ ẩm FHT60

- Máy đo độ ẩm siêu âm FFM100

6. Máy đo tốc độ gió

- Máy đo tốc độ gió FTA1

- Thiết bị đo tốc độ gió TM-414

- Thiết bị đo gió TM-404

- Máy đo lưu lượng gió TM-413

- Thiết bị đo lưu lượng gió TM-403

- Máy đo vận tốc gió TM-412

- Máy đo gió cầm tay TM-402

- Thiết bị đo gió cầm tay TM-4001

- Máy đo gió TM-4002

7. Máy đo độ dày lớp phủ

- Máy đo độ dày sơn PTG-3550

- Máy đo độ dày lớp phủ FCT1

8. Máy đo cường độ ánh sáng

- Máy đo ánh sáng mini TM-720

- Thiết bị đo sáng TM-205

- Thiết bị đo cường độ ánh sáng TM-204

- Máy đo độ sáng TM-201L

- Máy đo sáng TM-201

- Thiết bị đo ánh sáng TM-202

- Máy đo sáng TM-203

- Máy đo ánh sáng lux kế TM-209

- Máy đo ánh sáng TM-209M

- Máy đo cường độ ánh sáng FLM400

9. Máy đo độ ồn

- Thiết bị đo độ ồn TM-103

- Máy đo tiếng ồn TM-101

- Máy đo âm thanh TM-102

- Máy đo độ ồn FSM130+

- Máy đo tiếng ồn FSM130

10. Máy nội soi công nghiệp

- Máy nội soi công nghiệp FVE150

- Máy nội soi bình gas FVE100

11. Thiết bị báo rò rỉ gas

- Thiết bị báo rò rỉ gas FGD1

12. Thước đo góc

- Thước đo góc điện tử A-Digit 50

- Thước đo góc A-Digit 75

13. Máy đo độ ẩm gỗ, bê tông

- Máy đo độ ẩm FHM20

- Máy đo độ ẩm gỗ FHM10

- Máy đo độ ẩm bê tông 590

14. Máy đo độ dày

- Máy đo độ dày siêu âm UTG-3000

- Máy đo độ dày UTG-1500

- Máy đo độ dày vật liệu UTG-2800

- Máy đo độ dày kim loại Multigauge 5600

15. Máy đo năng lượng mặt trời

- Máy đo năng lượng mặt trời TM-207

- Máy đo bức xạ mặt trời TM-206

16. Máy đo độ cứng

- Máy đo độ cứng cao su PHT-960

- Máy đo độ cứng nhựa PHT-980

17. Thiết bị đo điện

- Đồng hồ đo điện đa năng TM-87

- Đồng hồ đo dòng điện TM-3011

- Đồng hồ đo điện vạn năng TM-86

- Đồng hồ đo thứ tự pha TM-601N

- Đồng hồ đo công suất TM-1017

- Đồng hồ đo dòng TM-12E

- Thiết bị đo dòng điện TM-13E

- Đồng hồ đa năng TM-28E

- Đồng hồ vạn năng số TM-27E

- Đồng hồ đo điện áp TM-2011

- Ampe kìm TM-3013

- Đồng hồ đo vạn năng TM-81

- Đồng hồ vạn năng TM-88

- Đồng hồ vạn năng điện tử TM-82

- Máy đo điện trở TM-508A

18. Máy đo tốc độ vòng quay

- Máy đo tốc độ vòng quay TM-4100

19. Máy đo nghiêng, góc

20. Máy đo đa năng

- Máy đo đa năng FMM5

21. Máy đo khí

- Máy đo khí CO

22. Máy đo điện từ trường

- Máy đo điện từ trường TM-192D

23. Máy thông tầng

- Máy thông tầng FLP100

- Máy thông tầng laser Duo-Pointer

24. Máy thuỷ bình

- Máy thuỷ bình FAL

- Máy thuỷ chuẩn No.10

 

DANH SÁCH SẢN PHẨM

1. Máy laser xây dựng

- Máy laser xây dựng FL69

- Máy laser cân bằng FL66

- Máy cân bằng laser FL40-2 SP

- Máy quét laser GEO3X

- Máy cân bằng laser GEO5X

- Máy chiếu tia laser FL40-2

- Máy bắn tia laser FL40-3HP

- Máy quét tia laser FL40-4

- Máy thuỷ bình laser FL45HP

- Máy cân mực laser FL55Plus

- Máy thuỷ chuẩn laser FL65

- Máy laser xây dựng FL70

- Máy định vị laser FL1000

- Nivo laser Multi-Pointer

- Máy cân bằng laser 360 Liner

- Máy cân bằng tia laser 360 LinerPoint

- Máy quét laser CrossPointer5

- Máy tia laser DuoCrossPointer3

2. Máy đo khoảng cách

- Thước đo GEODist40

- Thước đo chiều dài D110

- Máy đo khoảng cách laser D510

- Máy đo laser cầm tay D410

- Máy đo khoảng cách GEODist

- Thước đo laser Ecodist Pro

- Thước đo chiều cao Ecodist Plus

- Máy đo khoảng cách laser D5

- Máy đo khoảng cách cầm tay X310

- Thước laser D210

- Máy đo laser D2

- Thước đo chiều dài EL200

3. Thước thuỷ

- Thước thuỷ điện tử S-Digit Multi

- Máy đo góc nghiêng Multi-Digit Pro

- Thước thuỷ S-Digit 60

- Ke vuông Square Liner II

- Thước thuỷ nivo S-Digit 120WL

- Thước đo điện tử S-Digit 60WL

- Máy đo độ nghiêng S-Digit mini

- Thước thuỷ laser Torpedo

- Thước đo độ nghiêng EL168

4. Máy đo nhiệt độ

- Súng bắn nhiệt độ TM-301

- Máy đo nhiệt độ FIRT1000Data

- Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FIRT1600Data

- Súng đo nhiệt độ FIRT1000

- Máy đo nhiệt độ hồng ngoại FIRT800

- Súng đo nhiệt độ từ xa FIRT550

- Thiết bị đo nhiệt độ FT1300-2

- Dụng cụ đo nhiệt độ FT1300-1

- Nhiệt kế điện tử FT1000

5. Máy đo độ ẩm

- Nhiệt ẩm kế TM-182

- Đồng hồ đo độ ẩm TM-183P

- Máy đo độ ẩm không khí TM-305U

- Nhiệt kế đo nhiệt độ phòng TM-306U

- Máy đo độ ẩm FHT70

- Thiết bị đo độ ẩm FHT100

- Máy đo nhiệt độ độ ẩm FHT60

- Máy đo độ ẩm siêu âm FFM100

6. Máy đo tốc độ gió

- Máy đo tốc độ gió FTA1

- Thiết bị đo tốc độ gió TM-414

- Thiết bị đo gió TM-404

- Máy đo lưu lượng gió TM-413

- Thiết bị đo lưu lượng gió TM-403

- Máy đo vận tốc gió TM-412

- Máy đo gió cầm tay TM-402

- Thiết bị đo gió cầm tay TM-4001

- Máy đo gió TM-4002

7. Máy đo độ dày lớp phủ

- Máy đo độ dày sơn PTG-3550

- Máy đo độ dày lớp phủ FCT1

8. Máy đo cường độ ánh sáng

- Máy đo ánh sáng mini TM-720

- Thiết bị đo sáng TM-205

- Thiết bị đo cường độ ánh sáng TM-204

- Máy đo độ sáng TM-201L

- Máy đo sáng TM-201

- Thiết bị đo ánh sáng TM-202

- Máy đo sáng TM-203

- Máy đo ánh sáng lux kế TM-209

- Máy đo ánh sáng TM-209M

- Máy đo cường độ ánh sáng FLM400

9. Máy đo độ ồn

- Thiết bị đo độ ồn TM-103

- Máy đo tiếng ồn TM-101

- Máy đo âm thanh TM-102

- Máy đo độ ồn FSM130+

- Máy đo tiếng ồn FSM130

10. Máy nội soi công nghiệp

- Máy nội soi công nghiệp FVE150

- Máy nội soi bình gas FVE100

11. Thiết bị báo rò rỉ gas

- Thiết bị báo rò rỉ gas FGD1

12. Thước đo góc

- Thước đo góc điện tử A-Digit 50

- Thước đo góc A-Digit 75

13. Máy đo độ ẩm gỗ, bê tông

- Máy đo độ ẩm FHM20

- Máy đo độ ẩm gỗ FHM10

- Máy đo độ ẩm bê tông 590

14. Máy đo độ dày

- Máy đo độ dày siêu âm UTG-3000

- Máy đo độ dày UTG-1500

- Máy đo độ dày vật liệu UTG-2800

- Máy đo độ dày kim loại Multigauge 5600

15. Máy đo năng lượng mặt trời

- Máy đo năng lượng mặt trời TM-207

- Máy đo bức xạ mặt trời TM-206

16. Máy đo độ cứng

- Máy đo độ cứng cao su PHT-960

- Máy đo độ cứng nhựa PHT-980

17. Thiết bị đo điện

- Đồng hồ đo điện đa năng TM-87

- Đồng hồ đo dòng điện TM-3011

- Đồng hồ đo điện vạn năng TM-86

- Đồng hồ đo thứ tự pha TM-601N

- Đồng hồ đo công suất TM-1017

- Đồng hồ đo dòng TM-12E

- Thiết bị đo dòng điện TM-13E

- Đồng hồ đa năng TM-28E

- Đồng hồ vạn năng số TM-27E

- Đồng hồ đo điện áp TM-2011

- Ampe kìm TM-3013

- Đồng hồ đo vạn năng TM-81

- Đồng hồ vạn năng TM-88

- Đồng hồ vạn năng điện tử TM-82

- Máy đo điện trở TM-508A

18. Máy đo tốc độ vòng quay

- Máy đo tốc độ vòng quay TM-4100

19. Máy đo nghiêng, góc

20. Máy đo đa năng

- Máy đo đa năng FMM5

21. Máy đo khí

- Máy đo khí CO

22. Máy đo điện từ trường

- Máy đo điện từ trường TM-192D

23. Máy thông tầng

- Máy thông tầng FLP100

- Máy thông tầng laser Duo-Pointer

24. Máy thuỷ bình

- Máy thuỷ bình FAL

- Máy thuỷ chuẩn No.10

 

DANH SÁCH SẢN PHẨM

1. Máy laser xây dựng

- Máy laser xây dựng FL69

- Máy laser cân bằng FL66

- Máy cân bằng laser FL40-2 SP

- Máy quét laser GEO3X

- Máy cân bằng laser GEO5X

- Máy chiếu tia laser FL40-2

- Máy bắn tia laser FL40-3HP

- Máy quét tia laser FL40-4

- Máy thuỷ bình laser FL45HP

- Máy cân mực laser FL55Plus

- Máy thuỷ chuẩn laser FL65

- Máy laser xây dựng FL70

- Máy định vị laser FL1000

- Nivo laser Multi-Pointer

- Máy cân bằng laser 360 Liner

- Máy cân bằng tia laser 360 LinerPoint

- Máy quét laser CrossPointer5

- Máy tia laser DuoCrossPointer3

2. Máy đo khoảng cách

- Thước đo GEODist40

- Thước đo chiều dài D110

- Máy đo khoảng cách laser D510

- Máy đo laser cầm tay D410

- Máy đo khoảng cách GEODist

- Thước đo laser Ecodist Pro

- Thước đo chiều cao Ecodist Plus

- Máy đo khoảng cách laser D5

- Máy đo khoảng cách cầm tay X310

- Thước laser D210

- Máy đo laser D2

- Thước đo chiều dài EL200

3. Thước thuỷ

- Thước thuỷ điện tử S-Digit Multi

- Máy đo góc nghiêng Multi-Digit Pro

- Thước thuỷ S-Digit 60

- Ke vuông Square Liner II

- Thước thuỷ nivo S-Digit 120WL

- Thước đo điện tử S-Digit 60WL

- Máy đo độ nghiêng S-Digit mini

- Thước thuỷ laser Torpedo

- Thước đo độ nghiêng EL168

4. Máy đo nhiệt độ

- Súng bắn nhiệt độ TM-301

- Máy đo nhiệt độ FIRT1000Data

- Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FIRT1600Data

- Súng đo nhiệt độ FIRT1000

- Máy đo nhiệt độ hồng ngoại FIRT800

- Súng đo nhiệt độ từ xa FIRT550

- Thiết bị đo nhiệt độ FT1300-2

- Dụng cụ đo nhiệt độ FT1300-1

- Nhiệt kế điện tử FT1000

5. Máy đo độ ẩm

- Nhiệt ẩm kế TM-182

- Đồng hồ đo độ ẩm TM-183P

- Máy đo độ ẩm không khí TM-305U

- Nhiệt kế đo nhiệt độ phòng TM-306U

- Máy đo độ ẩm FHT70

- Thiết bị đo độ ẩm FHT100

- Máy đo nhiệt độ độ ẩm FHT60

- Máy đo độ ẩm siêu âm FFM100

6. Máy đo tốc độ gió

- Máy đo tốc độ gió FTA1

- Thiết bị đo tốc độ gió TM-414

- Thiết bị đo gió TM-404

- Máy đo lưu lượng gió TM-413

- Thiết bị đo lưu lượng gió TM-403

- Máy đo vận tốc gió TM-412

- Máy đo gió cầm tay TM-402

- Thiết bị đo gió cầm tay TM-4001

- Máy đo gió TM-4002

7. Máy đo độ dày lớp phủ

- Máy đo độ dày sơn PTG-3550

- Máy đo độ dày lớp phủ FCT1

8. Máy đo cường độ ánh sáng

- Máy đo ánh sáng mini TM-720

- Thiết bị đo sáng TM-205

- Thiết bị đo cường độ ánh sáng TM-204

- Máy đo độ sáng TM-201L

- Máy đo sáng TM-201

- Thiết bị đo ánh sáng TM-202

- Máy đo sáng TM-203

- Máy đo ánh sáng lux kế TM-209

- Máy đo ánh sáng TM-209M

- Máy đo cường độ ánh sáng FLM400

9. Máy đo độ ồn

- Thiết bị đo độ ồn TM-103

- Máy đo tiếng ồn TM-101

- Máy đo âm thanh TM-102

- Máy đo độ ồn FSM130+

- Máy đo tiếng ồn FSM130

10. Máy nội soi công nghiệp

- Máy nội soi công nghiệp FVE150

- Máy nội soi bình gas FVE100

11. Thiết bị báo rò rỉ gas

- Thiết bị báo rò rỉ gas FGD1

12. Thước đo góc

- Thước đo góc điện tử A-Digit 50

- Thước đo góc A-Digit 75

13. Máy đo độ ẩm gỗ, bê tông

- Máy đo độ ẩm FHM20

- Máy đo độ ẩm gỗ FHM10

- Máy đo độ ẩm bê tông 590

14. Máy đo độ dày

- Máy đo độ dày siêu âm UTG-3000

- Máy đo độ dày UTG-1500

- Máy đo độ dày vật liệu UTG-2800

- Máy đo độ dày kim loại Multigauge 5600

15. Máy đo năng lượng mặt trời

- Máy đo năng lượng mặt trời TM-207

- Máy đo bức xạ mặt trời TM-206

16. Máy đo độ cứng

- Máy đo độ cứng cao su PHT-960

- Máy đo độ cứng nhựa PHT-980

17. Thiết bị đo điện

- Đồng hồ đo điện đa năng TM-87

- Đồng hồ đo dòng điện TM-3011

- Đồng hồ đo điện vạn năng TM-86

- Đồng hồ đo thứ tự pha TM-601N

- Đồng hồ đo công suất TM-1017

- Đồng hồ đo dòng TM-12E

- Thiết bị đo dòng điện TM-13E

- Đồng hồ đa năng TM-28E

- Đồng hồ vạn năng số TM-27E

- Đồng hồ đo điện áp TM-2011

- Ampe kìm TM-3013

- Đồng hồ đo vạn năng TM-81

- Đồng hồ vạn năng TM-88

- Đồng hồ vạn năng điện tử TM-82

- Máy đo điện trở TM-508A

18. Máy đo tốc độ vòng quay

- Máy đo tốc độ vòng quay TM-4100

19. Máy đo nghiêng, góc

20. Máy đo đa năng

- Máy đo đa năng FMM5

21. Máy đo khí

- Máy đo khí CO

22. Máy đo điện từ trường

- Máy đo điện từ trường TM-192D

23. Máy thông tầng

- Máy thông tầng FLP100

- Máy thông tầng laser Duo-Pointer

24. Máy thuỷ bình

- Máy thuỷ bình FAL

- Máy thuỷ chuẩn No.10

 

DANH SÁCH SẢN PHẨM

1. Máy laser xây dựng

- Máy laser xây dựng FL69

- Máy laser cân bằng FL66

- Máy cân bằng laser FL40-2 SP

- Máy quét laser GEO3X

- Máy cân bằng laser GEO5X

- Máy chiếu tia laser FL40-2

- Máy bắn tia laser FL40-3HP

- Máy quét tia laser FL40-4

- Máy thuỷ bình laser FL45HP

- Máy cân mực laser FL55Plus

- Máy thuỷ chuẩn laser FL65

- Máy laser xây dựng FL70

- Máy định vị laser FL1000

- Nivo laser Multi-Pointer

- Máy cân bằng laser 360 Liner

- Máy cân bằng tia laser 360 LinerPoint

- Máy quét laser CrossPointer5

- Máy tia laser DuoCrossPointer3

2. Máy đo khoảng cách

- Thước đo GEODist40

- Thước đo chiều dài D110

- Máy đo khoảng cách laser D510

- Máy đo laser cầm tay D410

- Máy đo khoảng cách GEODist

- Thước đo laser Ecodist Pro

- Thước đo chiều cao Ecodist Plus

- Máy đo khoảng cách laser D5

- Máy đo khoảng cách cầm tay X310

- Thước laser D210

- Máy đo laser D2

- Thước đo chiều dài EL200

3. Thước thuỷ

- Thước thuỷ điện tử S-Digit Multi

- Máy đo góc nghiêng Multi-Digit Pro

- Thước thuỷ S-Digit 60

- Ke vuông Square Liner II

- Thước thuỷ nivo S-Digit 120WL

- Thước đo điện tử S-Digit 60WL

- Máy đo độ nghiêng S-Digit mini

- Thước thuỷ laser Torpedo

- Thước đo độ nghiêng EL168

4. Máy đo nhiệt độ

- Súng bắn nhiệt độ TM-301

- Máy đo nhiệt độ FIRT1000Data

- Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FIRT1600Data

- Súng đo nhiệt độ FIRT1000

- Máy đo nhiệt độ hồng ngoại FIRT800

- Súng đo nhiệt độ từ xa FIRT550

- Thiết bị đo nhiệt độ FT1300-2

- Dụng cụ đo nhiệt độ FT1300-1

- Nhiệt kế điện tử FT1000

5. Máy đo độ ẩm

- Nhiệt ẩm kế TM-182

- Đồng hồ đo độ ẩm TM-183P

- Máy đo độ ẩm không khí TM-305U

- Nhiệt kế đo nhiệt độ phòng TM-306U

- Máy đo độ ẩm FHT70

- Thiết bị đo độ ẩm FHT100

- Máy đo nhiệt độ độ ẩm FHT60

- Máy đo độ ẩm siêu âm FFM100

6. Máy đo tốc độ gió

- Máy đo tốc độ gió FTA1

- Thiết bị đo tốc độ gió TM-414

- Thiết bị đo gió TM-404

- Máy đo lưu lượng gió TM-413

- Thiết bị đo lưu lượng gió TM-403

- Máy đo vận tốc gió TM-412

- Máy đo gió cầm tay TM-402

- Thiết bị đo gió cầm tay TM-4001

- Máy đo gió TM-4002

7. Máy đo độ dày lớp phủ

- Máy đo độ dày sơn PTG-3550

- Máy đo độ dày lớp phủ FCT1

8. Máy đo cường độ ánh sáng

- Máy đo ánh sáng mini TM-720

- Thiết bị đo sáng TM-205

- Thiết bị đo cường độ ánh sáng TM-204

- Máy đo độ sáng TM-201L

- Máy đo sáng TM-201

- Thiết bị đo ánh sáng TM-202

- Máy đo sáng TM-203

- Máy đo ánh sáng lux kế TM-209

- Máy đo ánh sáng TM-209M

- Máy đo cường độ ánh sáng FLM400

9. Máy đo độ ồn

- Thiết bị đo độ ồn TM-103

- Máy đo tiếng ồn TM-101

- Máy đo âm thanh TM-102

- Máy đo độ ồn FSM130+

- Máy đo tiếng ồn FSM130

10. Máy nội soi công nghiệp

- Máy nội soi công nghiệp FVE150

- Máy nội soi bình gas FVE100

11. Thiết bị báo rò rỉ gas

- Thiết bị báo rò rỉ gas FGD1

12. Thước đo góc

- Thước đo góc điện tử A-Digit 50

- Thước đo góc A-Digit 75

13. Máy đo độ ẩm gỗ, bê tông

- Máy đo độ ẩm FHM20

- Máy đo độ ẩm gỗ FHM10

- Máy đo độ ẩm bê tông 590

14. Máy đo độ dày

- Máy đo độ dày siêu âm UTG-3000

- Máy đo độ dày UTG-1500

- Máy đo độ dày vật liệu UTG-2800

- Máy đo độ dày kim loại Multigauge 5600

15. Máy đo năng lượng mặt trời

- Máy đo năng lượng mặt trời TM-207

- Máy đo bức xạ mặt trời TM-206

16. Máy đo độ cứng

- Máy đo độ cứng cao su PHT-960

- Máy đo độ cứng nhựa PHT-980

17. Thiết bị đo điện

- Đồng hồ đo điện đa năng TM-87

- Đồng hồ đo dòng điện TM-3011

- Đồng hồ đo điện vạn năng TM-86

- Đồng hồ đo thứ tự pha TM-601N

- Đồng hồ đo công suất TM-1017

- Đồng hồ đo dòng TM-12E

- Thiết bị đo dòng điện TM-13E

- Đồng hồ đa năng TM-28E

- Đồng hồ vạn năng số TM-27E

- Đồng hồ đo điện áp TM-2011

- Ampe kìm TM-3013

- Đồng hồ đo vạn năng TM-81

- Đồng hồ vạn năng TM-88

- Đồng hồ vạn năng điện tử TM-82

- Máy đo điện trở TM-508A

18. Máy đo tốc độ vòng quay

- Máy đo tốc độ vòng quay TM-4100

19. Máy đo nghiêng, góc

20. Máy đo đa năng

- Máy đo đa năng FMM5

21. Máy đo khí

- Máy đo khí CO

22. Máy đo điện từ trường

- Máy đo điện từ trường TM-192D

23. Máy thông tầng

- Máy thông tầng FLP100

- Máy thông tầng laser Duo-Pointer

24. Máy thuỷ bình

- Máy thuỷ bình FAL

- Máy thuỷ chuẩn No.10

 

DANH SÁCH SẢN PHẨM

1. Máy laser xây dựng

- Máy laser xây dựng FL69

- Máy laser cân bằng FL66

- Máy cân bằng laser FL40-2 SP

- Máy quét laser GEO3X

- Máy cân bằng laser GEO5X

- Máy chiếu tia laser FL40-2

- Máy bắn tia laser FL40-3HP

- Máy quét tia laser FL40-4

- Máy thuỷ bình laser FL45HP

- Máy cân mực laser FL55Plus

- Máy thuỷ chuẩn laser FL65

- Máy laser xây dựng FL70

- Máy định vị laser FL1000

- Nivo laser Multi-Pointer

- Máy cân bằng laser 360 Liner

- Máy cân bằng tia laser 360 LinerPoint

- Máy quét laser CrossPointer5

- Máy tia laser DuoCrossPointer3

2. Máy đo khoảng cách

- Thước đo GEODist40

- Thước đo chiều dài D110

- Máy đo khoảng cách laser D510

- Máy đo laser cầm tay D410

- Máy đo khoảng cách GEODist

- Thước đo laser Ecodist Pro

- Thước đo chiều cao Ecodist Plus

- Máy đo khoảng cách laser D5

- Máy đo khoảng cách cầm tay X310

- Thước laser D210

- Máy đo laser D2

- Thước đo chiều dài EL200

3. Thước thuỷ

- Thước thuỷ điện tử S-Digit Multi

- Máy đo góc nghiêng Multi-Digit Pro

- Thước thuỷ S-Digit 60

- Ke vuông Square Liner II

- Thước thuỷ nivo S-Digit 120WL

- Thước đo điện tử S-Digit 60WL

- Máy đo độ nghiêng S-Digit mini

- Thước thuỷ laser Torpedo

- Thước đo độ nghiêng EL168

4. Máy đo nhiệt độ

- Súng bắn nhiệt độ TM-301

- Máy đo nhiệt độ FIRT1000Data

- Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FIRT1600Data

- Súng đo nhiệt độ FIRT1000

- Máy đo nhiệt độ hồng ngoại FIRT800

- Súng đo nhiệt độ từ xa FIRT550

- Thiết bị đo nhiệt độ FT1300-2

- Dụng cụ đo nhiệt độ FT1300-1

- Nhiệt kế điện tử FT1000

5. Máy đo độ ẩm

- Nhiệt ẩm kế TM-182

- Đồng hồ đo độ ẩm TM-183P

- Máy đo độ ẩm không khí TM-305U

- Nhiệt kế đo nhiệt độ phòng TM-306U

- Máy đo độ ẩm FHT70

- Thiết bị đo độ ẩm FHT100

- Máy đo nhiệt độ độ ẩm FHT60

- Máy đo độ ẩm siêu âm FFM100

6. Máy đo tốc độ gió

- Máy đo tốc độ gió FTA1

- Thiết bị đo tốc độ gió TM-414

- Thiết bị đo gió TM-404

- Máy đo lưu lượng gió TM-413

- Thiết bị đo lưu lượng gió TM-403

- Máy đo vận tốc gió TM-412

- Máy đo gió cầm tay TM-402

- Thiết bị đo gió cầm tay TM-4001

- Máy đo gió TM-4002

7. Máy đo độ dày lớp phủ

- Máy đo độ dày sơn PTG-3550

- Máy đo độ dày lớp phủ FCT1

8. Máy đo cường độ ánh sáng

- Máy đo ánh sáng mini TM-720

- Thiết bị đo sáng TM-205

- Thiết bị đo cường độ ánh sáng TM-204

- Máy đo độ sáng TM-201L

- Máy đo sáng TM-201

- Thiết bị đo ánh sáng TM-202

- Máy đo sáng TM-203

- Máy đo ánh sáng lux kế TM-209

- Máy đo ánh sáng TM-209M

- Máy đo cường độ ánh sáng FLM400

9. Máy đo độ ồn

- Thiết bị đo độ ồn TM-103

- Máy đo tiếng ồn TM-101

- Máy đo âm thanh TM-102

- Máy đo độ ồn FSM130+

- Máy đo tiếng ồn FSM130

10. Máy nội soi công nghiệp

- Máy nội soi công nghiệp FVE150

- Máy nội soi bình gas FVE100

11. Thiết bị báo rò rỉ gas

- Thiết bị báo rò rỉ gas FGD1

12. Thước đo góc

- Thước đo góc điện tử A-Digit 50

- Thước đo góc A-Digit 75

13. Máy đo độ ẩm gỗ, bê tông

- Máy đo độ ẩm FHM20

- Máy đo độ ẩm gỗ FHM10

- Máy đo độ ẩm bê tông 590

14. Máy đo độ dày

- Máy đo độ dày siêu âm UTG-3000

- Máy đo độ dày UTG-1500

- Máy đo độ dày vật liệu UTG-2800

- Máy đo độ dày kim loại Multigauge 5600

15. Máy đo năng lượng mặt trời

- Máy đo năng lượng mặt trời TM-207

- Máy đo bức xạ mặt trời TM-206

16. Máy đo độ cứng

- Máy đo độ cứng cao su PHT-960

- Máy đo độ cứng nhựa PHT-980

17. Thiết bị đo điện

- Đồng hồ đo điện đa năng TM-87

- Đồng hồ đo dòng điện TM-3011

- Đồng hồ đo điện vạn năng TM-86

- Đồng hồ đo thứ tự pha TM-601N

- Đồng hồ đo công suất TM-1017

- Đồng hồ đo dòng TM-12E

- Thiết bị đo dòng điện TM-13E

- Đồng hồ đa năng TM-28E

- Đồng hồ vạn năng số TM-27E

- Đồng hồ đo điện áp TM-2011

- Ampe kìm TM-3013

- Đồng hồ đo vạn năng TM-81

- Đồng hồ vạn năng TM-88

- Đồng hồ vạn năng điện tử TM-82

- Máy đo điện trở TM-508A

18. Máy đo tốc độ vòng quay

- Máy đo tốc độ vòng quay TM-4100

19. Máy đo nghiêng, góc

20. Máy đo đa năng

- Máy đo đa năng FMM5

21. Máy đo khí

- Máy đo khí CO

22. Máy đo điện từ trường

- Máy đo điện từ trường TM-192D

23. Máy thông tầng

- Máy thông tầng FLP100

- Máy thông tầng laser Duo-Pointer

24. Máy thuỷ bình

- Máy thuỷ bình FAL

- Máy thuỷ chuẩn No.10

 

DANH SÁCH SẢN PHẨM

1. Máy laser xây dựng

- Máy laser xây dựng FL69

- Máy laser cân bằng FL66

- Máy cân bằng laser FL40-2 SP

- Máy quét laser GEO3X

- Máy cân bằng laser GEO5X

- Máy chiếu tia laser FL40-2

- Máy bắn tia laser FL40-3HP

- Máy quét tia laser FL40-4

- Máy thuỷ bình laser FL45HP

- Máy cân mực laser FL55Plus

- Máy thuỷ chuẩn laser FL65

- Máy laser xây dựng FL70

- Máy định vị laser FL1000

- Nivo laser Multi-Pointer

- Máy cân bằng laser 360 Liner

- Máy cân bằng tia laser 360 LinerPoint

- Máy quét laser CrossPointer5

- Máy tia laser DuoCrossPointer3

2. Máy đo khoảng cách

- Thước đo GEODist40

- Thước đo chiều dài D110

- Máy đo khoảng cách laser D510

- Máy đo laser cầm tay D410

- Máy đo khoảng cách GEODist

- Thước đo laser Ecodist Pro

- Thước đo chiều cao Ecodist Plus

- Máy đo khoảng cách laser D5

- Máy đo khoảng cách cầm tay X310

- Thước laser D210

- Máy đo laser D2

- Thước đo chiều dài EL200

3. Thước thuỷ

- Thước thuỷ điện tử S-Digit Multi

- Máy đo góc nghiêng Multi-Digit Pro

- Thước thuỷ S-Digit 60

- Ke vuông Square Liner II

- Thước thuỷ nivo S-Digit 120WL

- Thước đo điện tử S-Digit 60WL

- Máy đo độ nghiêng S-Digit mini

- Thước thuỷ laser Torpedo

- Thước đo độ nghiêng EL168

4. Máy đo nhiệt độ

- Súng bắn nhiệt độ TM-301

- Máy đo nhiệt độ FIRT1000Data

- Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FIRT1600Data

- Súng đo nhiệt độ FIRT1000

- Máy đo nhiệt độ hồng ngoại FIRT800

- Súng đo nhiệt độ từ xa FIRT550

- Thiết bị đo nhiệt độ FT1300-2

- Dụng cụ đo nhiệt độ FT1300-1

- Nhiệt kế điện tử FT1000

5. Máy đo độ ẩm

- Nhiệt ẩm kế TM-182

- Đồng hồ đo độ ẩm TM-183P

- Máy đo độ ẩm không khí TM-305U

- Nhiệt kế đo nhiệt độ phòng TM-306U

- Máy đo độ ẩm FHT70

- Thiết bị đo độ ẩm FHT100

- Máy đo nhiệt độ độ ẩm FHT60

- Máy đo độ ẩm siêu âm FFM100

6. Máy đo tốc độ gió

- Máy đo tốc độ gió FTA1

- Thiết bị đo tốc độ gió TM-414

- Thiết bị đo gió TM-404

- Máy đo lưu lượng gió TM-413

- Thiết bị đo lưu lượng gió TM-403

- Máy đo vận tốc gió TM-412

- Máy đo gió cầm tay TM-402

- Thiết bị đo gió cầm tay TM-4001

- Máy đo gió TM-4002

7. Máy đo độ dày lớp phủ

- Máy đo độ dày sơn PTG-3550

- Máy đo độ dày lớp phủ FCT1

8. Máy đo cường độ ánh sáng

- Máy đo ánh sáng mini TM-720

- Thiết bị đo sáng TM-205

- Thiết bị đo cường độ ánh sáng TM-204

- Máy đo độ sáng TM-201L

- Máy đo sáng TM-201

- Thiết bị đo ánh sáng TM-202

- Máy đo sáng TM-203

- Máy đo ánh sáng lux kế TM-209

- Máy đo ánh sáng TM-209M

- Máy đo cường độ ánh sáng FLM400

9. Máy đo độ ồn

- Thiết bị đo độ ồn TM-103

- Máy đo tiếng ồn TM-101

- Máy đo âm thanh TM-102

- Máy đo độ ồn FSM130+

- Máy đo tiếng ồn FSM130

10. Máy nội soi công nghiệp

- Máy nội soi công nghiệp FVE150

- Máy nội soi bình gas FVE100

11. Thiết bị báo rò rỉ gas

- Thiết bị báo rò rỉ gas FGD1

12. Thước đo góc

- Thước đo góc điện tử A-Digit 50

- Thước đo góc A-Digit 75

13. Máy đo độ ẩm gỗ, bê tông

- Máy đo độ ẩm FHM20

- Máy đo độ ẩm gỗ FHM10

- Máy đo độ ẩm bê tông 590

14. Máy đo độ dày

- Máy đo độ dày siêu âm UTG-3000

- Máy đo độ dày UTG-1500

- Máy đo độ dày vật liệu UTG-2800

- Máy đo độ dày kim loại Multigauge 5600

15. Máy đo năng lượng mặt trời

- Máy đo năng lượng mặt trời TM-207

- Máy đo bức xạ mặt trời TM-206

16. Máy đo độ cứng

- Máy đo độ cứng cao su PHT-960

- Máy đo độ cứng nhựa PHT-980

17. Thiết bị đo điện

- Đồng hồ đo điện đa năng TM-87

- Đồng hồ đo dòng điện TM-3011

- Đồng hồ đo điện vạn năng TM-86

- Đồng hồ đo thứ tự pha TM-601N

- Đồng hồ đo công suất TM-1017

- Đồng hồ đo dòng TM-12E

- Thiết bị đo dòng điện TM-13E

- Đồng hồ đa năng TM-28E

- Đồng hồ vạn năng số TM-27E

- Đồng hồ đo điện áp TM-2011

- Ampe kìm TM-3013

- Đồng hồ đo vạn năng TM-81

- Đồng hồ vạn năng TM-88

- Đồng hồ vạn năng điện tử TM-82

- Máy đo điện trở TM-508A

18. Máy đo tốc độ vòng quay

- Máy đo tốc độ vòng quay TM-4100

19. Máy đo nghiêng, góc

20. Máy đo đa năng

- Máy đo đa năng FMM5

21. Máy đo khí

- Máy đo khí CO

22. Máy đo điện từ trường

- Máy đo điện từ trường TM-192D

23. Máy thông tầng

- Máy thông tầng FLP100

- Máy thông tầng laser Duo-Pointer

24. Máy thuỷ bình

- Máy thuỷ bình FAL

- Máy thuỷ chuẩn No.10

 

DANH SÁCH SẢN PHẨM

1. Máy laser xây dựng

- Máy laser xây dựng FL69

- Máy laser cân bằng FL66

- Máy cân bằng laser FL40-2 SP

- Máy quét laser GEO3X

- Máy cân bằng laser GEO5X

- Máy chiếu tia laser FL40-2

- Máy bắn tia laser FL40-3HP

- Máy quét tia laser FL40-4

- Máy thuỷ bình laser FL45HP

- Máy cân mực laser FL55Plus

- Máy thuỷ chuẩn laser FL65

- Máy laser xây dựng FL70

- Máy định vị laser FL1000

- Nivo laser Multi-Pointer

- Máy cân bằng laser 360 Liner

- Máy cân bằng tia laser 360 LinerPoint

- Máy quét laser CrossPointer5

- Máy tia laser DuoCrossPointer3

2. Máy đo khoảng cách

- Thước đo GEODist40

- Thước đo chiều dài D110

- Máy đo khoảng cách laser D510

- Máy đo laser cầm tay D410

- Máy đo khoảng cách GEODist

- Thước đo laser Ecodist Pro

- Thước đo chiều cao Ecodist Plus

- Máy đo khoảng cách laser D5

- Máy đo khoảng cách cầm tay X310

- Thước laser D210

- Máy đo laser D2

- Thước đo chiều dài EL200

3. Thước thuỷ

- Thước thuỷ điện tử S-Digit Multi

- Máy đo góc nghiêng Multi-Digit Pro

- Thước thuỷ S-Digit 60

- Ke vuông Square Liner II

- Thước thuỷ nivo S-Digit 120WL

- Thước đo điện tử S-Digit 60WL

- Máy đo độ nghiêng S-Digit mini

- Thước thuỷ laser Torpedo

- Thước đo độ nghiêng EL168

4. Máy đo nhiệt độ

- Súng bắn nhiệt độ TM-301

- Máy đo nhiệt độ FIRT1000Data

- Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FIRT1600Data

- Súng đo nhiệt độ FIRT1000

- Máy đo nhiệt độ hồng ngoại FIRT800

- Súng đo nhiệt độ từ xa FIRT550

- Thiết bị đo nhiệt độ FT1300-2

- Dụng cụ đo nhiệt độ FT1300-1

- Nhiệt kế điện tử FT1000

5. Máy đo độ ẩm

- Nhiệt ẩm kế TM-182

- Đồng hồ đo độ ẩm TM-183P

- Máy đo độ ẩm không khí TM-305U

- Nhiệt kế đo nhiệt độ phòng TM-306U

- Máy đo độ ẩm FHT70

- Thiết bị đo độ ẩm FHT100

- Máy đo nhiệt độ độ ẩm FHT60

- Máy đo độ ẩm siêu âm FFM100

6. Máy đo tốc độ gió

- Máy đo tốc độ gió FTA1

- Thiết bị đo tốc độ gió TM-414

- Thiết bị đo gió TM-404

- Máy đo lưu lượng gió TM-413

- Thiết bị đo lưu lượng gió TM-403

- Máy đo vận tốc gió TM-412

- Máy đo gió cầm tay TM-402

- Thiết bị đo gió cầm tay TM-4001

- Máy đo gió TM-4002

7. Máy đo độ dày lớp phủ

- Máy đo độ dày sơn PTG-3550

- Máy đo độ dày lớp phủ FCT1

8. Máy đo cường độ ánh sáng

- Máy đo ánh sáng mini TM-720

- Thiết bị đo sáng TM-205

- Thiết bị đo cường độ ánh sáng TM-204

- Máy đo độ sáng TM-201L

- Máy đo sáng TM-201

- Thiết bị đo ánh sáng TM-202

- Máy đo sáng TM-203

- Máy đo ánh sáng lux kế TM-209

- Máy đo ánh sáng TM-209M

- Máy đo cường độ ánh sáng FLM400

9. Máy đo độ ồn

- Thiết bị đo độ ồn TM-103

- Máy đo tiếng ồn TM-101

- Máy đo âm thanh TM-102

- Máy đo độ ồn FSM130+

- Máy đo tiếng ồn FSM130

10. Máy nội soi công nghiệp

- Máy nội soi công nghiệp FVE150

- Máy nội soi bình gas FVE100

11. Thiết bị báo rò rỉ gas

- Thiết bị báo rò rỉ gas FGD1

12. Thước đo góc

- Thước đo góc điện tử A-Digit 50

- Thước đo góc A-Digit 75

13. Máy đo độ ẩm gỗ, bê tông

- Máy đo độ ẩm FHM20

- Máy đo độ ẩm gỗ FHM10

- Máy đo độ ẩm bê tông 590

14. Máy đo độ dày

- Máy đo độ dày siêu âm UTG-3000

- Máy đo độ dày UTG-1500

- Máy đo độ dày vật liệu UTG-2800

- Máy đo độ dày kim loại Multigauge 5600

15. Máy đo năng lượng mặt trời

- Máy đo năng lượng mặt trời TM-207

- Máy đo bức xạ mặt trời TM-206

16. Máy đo độ cứng

- Máy đo độ cứng cao su PHT-960

- Máy đo độ cứng nhựa PHT-980

17. Thiết bị đo điện

- Đồng hồ đo điện đa năng TM-87

- Đồng hồ đo dòng điện TM-3011

- Đồng hồ đo điện vạn năng TM-86

- Đồng hồ đo thứ tự pha TM-601N

- Đồng hồ đo công suất TM-1017

- Đồng hồ đo dòng TM-12E

- Thiết bị đo dòng điện TM-13E

- Đồng hồ đa năng TM-28E

- Đồng hồ vạn năng số TM-27E

- Đồng hồ đo điện áp TM-2011

- Ampe kìm TM-3013

- Đồng hồ đo vạn năng TM-81

- Đồng hồ vạn năng TM-88

- Đồng hồ vạn năng điện tử TM-82

- Máy đo điện trở TM-508A

18. Máy đo tốc độ vòng quay

- Máy đo tốc độ vòng quay TM-4100

19. Máy đo nghiêng, góc

20. Máy đo đa năng

- Máy đo đa năng FMM5

21. Máy đo khí

- Máy đo khí CO

22. Máy đo điện từ trường

- Máy đo điện từ trường TM-192D

23. Máy thông tầng

- Máy thông tầng FLP100

- Máy thông tầng laser Duo-Pointer

24. Máy thuỷ bình

- Máy thuỷ bình FAL

- Máy thuỷ chuẩn No.10

 

DANH SÁCH SẢN PHẨM

1. Máy laser xây dựng

- Máy laser xây dựng FL69

- Máy laser cân bằng FL66

- Máy cân bằng laser FL40-2 SP

- Máy quét laser GEO3X

- Máy cân bằng laser GEO5X

- Máy chiếu tia laser FL40-2

- Máy bắn tia laser FL40-3HP

- Máy quét tia laser FL40-4

- Máy thuỷ bình laser FL45HP

- Máy cân mực laser FL55Plus

- Máy thuỷ chuẩn laser FL65

- Máy laser xây dựng FL70

- Máy định vị laser FL1000

- Nivo laser Multi-Pointer

- Máy cân bằng laser 360 Liner

- Máy cân bằng tia laser 360 LinerPoint

- Máy quét laser CrossPointer5

- Máy tia laser DuoCrossPointer3

2. Máy đo khoảng cách

- Thước đo GEODist40

- Thước đo chiều dài D110

- Máy đo khoảng cách laser D510

- Máy đo laser cầm tay D410

- Máy đo khoảng cách GEODist

- Thước đo laser Ecodist Pro

- Thước đo chiều cao Ecodist Plus

- Máy đo khoảng cách laser D5

- Máy đo khoảng cách cầm tay X